PechaKucha Night 2020

Expozícia Ľudovíta Fullu

Presne o 20 hodine a 20 minúte sa Vám predstaví výber autorov z práve otvorenej výstavy 20/20 v dynamickom formáte 20 obrázkov à 20 sekúnd. Každý z nich má presne vymedzený čas na to, aby prezentoval svoju tvorbu alebo aktuálny projekt. Predstavia sa predovšetkým autori, ktorí v GĽF ešte nevystavovali, ich tvorba nie je v galerijnom či slovenskom prostredí známa a v niektorých prípadoch to bude prekvapenie.

V spolupráci s PechaKucha Night Žilina

Vstup voľný.

Späť

© FULLOVE DNI